Uitverkocht

Jacht geopend op Westeresch

€ 12,99

Gerry Huizenga

ISBN 9789491777646

Deel 2 in de "Geert en Bowien-mysteries"
Onafhankelijk van het vorige deel te lezen.

Het is inderdaad een hond. Een lang en dun scharminkel. Voskleurig, dat wel. Maar onmiskenbaar een hond, die nu van de landbouwmachines en opgewonden jagers probeert weg te vluchten.
'Een windhond,' roept Bowien en grijpt Geert bij zijn arm. 'Hij kreupelt, zie je dat? Ze moeten hem niet opjagen! Alsjeblieft: laten ze hem niet opjagen!'

De aanleg van een golfbaan zorgt voor grote onrust op Westeresch. Het beekdal gaat op de schop en er verdwijnen nog meer bomen dan er door de herfststorm al zijn omgewaaid. Ebbe, de hond van oma Willemien, is erg zenuwachtig van het gedoe, en Geert en Bowien maken er zelfs ruzie om. Maar die ruzie duurt niet lang, want andere zaken vragen hun aandacht. Zoals de verwonding van Ebbe, een onbekende hazewindhond, die ook al gewond is en ervandoor gaat, diefstallen, stropers... En wat bezielt oma Willemien met haar geheimzinnige uitstapjes?

Net als Geert en Bowien denken het hele mysterie te hebben opgelost, wordt de jacht op Westeresch pas echt geopend...

met illustraties van Jeroen Okkerse
Paperback
115 pagina's
AVI E6

Inkijken

 

Biblion recensie:

 

Het levendige, vlot vertelde verhaal van Geert en Bowien, die samen met oma Willemien mysterieuze gebeurtenissen in Westeresch tot een oplossing proberen te brengen. In het dorpje staat het leven niet stil: mooie natuur dreigt te verdwijnen voor een golfbaan; er worden machines ontvreemd en er wordt diesel gestolen. Jagers kammen het gebied uit op zoek naar wild en tot overmaat van ramp raken er dieren gewond. Wat heeft het een met het ander te maken, wie jaagt op wie of speelt ten aanzien van wat een geheimzinnige rol? De spanning in dit verhaal wordt geleidelijk opgevoerd. Telkens komen er nieuwe elementen en nieuwe gezichtspunten bij, op een manier die de lezer de pagina's steeds sneller zal doen omslaan.

Het vertelde zou in elk dorp van tegenwoordig kunnen gebeuren. Lezers zullen zich herkennen in het willen oplossen van geheimzinnige gebeurtenissen, liefde voor dieren en de natuur, 'met elkaar omgaan in een kleine dorpsgemeenschap, maar ook in de vriendschap van Geert en Bowien. Los te lezen vervolg op 'De geheimen van Westeresch' (2015 )* . Verhaal met enkele eenvoudige zwart-witte pentekeningen, informatief nawoord en dankwoord. AVI-E6. Vanaf ca. 9 jaar.

Recensent: Mart Seerden